ZUPER FLO

ใส้กรองน้ำมันเครื่อง ZUPER FLO
             กระดาษกรองเทคโนโลยีล่าสุด จากยุโรป สามารถกรองฝุ่นเล็กสุด 1.0 ไมครอน ไม่ล้มเสียรูป แม้ผ่านการใช้งานกว่า 20,000km ในเครื่องยนต์รอบจัด
เทคโนโลยีการพับกระดาษกรอง แบบ WAVE PLEATED ด้วยเครื่อง CNC ให้การไหลเวียนของน้ำมันเครื่อง 10ltr./min รวดเร็วกว่าแบบ STAR และ M PLEATED ให้การกรองฝุ่นผงสม่ำเสมอทั่วถึงรอบวง จึงคงประสิทธิภาพการกรองได้ยาวนานถึง 20,000km

 

New

ZFO-153

กรองน้ำมันเครื่อง ZUPER FLO Oil filter (zfo-153)

฿ 300 ฿ 300
New

ZFO-204

กรองน้ำมันเครื่อง ZUPER FLO Oil filter (zfo-204)

฿ 300 ฿ 300
New

ZFO-303

กรองน้ำมันเครื่อง ZUPER FLO Oil filter (zfo-303)

฿ 300 ฿ 300