โซ่-DID

New

DT09031

DID Chain Cleaner สเปย์ทำความสะอาดโซ่

฿ 355 ฿ 355
สินค้าหมด
New

DT09021

DID Chain Lube สเปย์หล่อลื่นโซ่

฿ 375 ฿ 375
New

DI4721

DID 525VR|46 เป็นโซ่ X-Ring® ที่มีจุดสัมผัส 4 จุด ทําให้มีแรงเสียดทานตํ่า และการหมุน/บิดของ X-Ring® มีความสามารถและประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้ามัน และลดการสูญเสียกําลังได้อย่างดี เป็นโซ่ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถ รองรับรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งบนถนนและรถ off road ตั่งแต่ 300 c.c. ถึง 1,000 c.c.

฿ 4,990 ฿ 4,990
New

DI4711

DID 520VR|46 เป็นโซ่ X-Ring® ที่มีจุดสัมผัส 4 จุด ทําให้มีแรงเสียดทานตํ่า และการหมุน/บิดของ X-Ring® มีความสามารถและประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้ามัน และลดการสูญเสียกําลังได้อย่างดี เป็นโซ่ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถ รองรับรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งบนถนนและรถ off road ตั่งแต่ 300 c.c. ถึง 800 c.c.

฿ 4,690 ฿ 4,690
New

DI04122

DID VX Series เป็นโซ่ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้ X-Ring® มีแรงเสียดทานตํ่า มีความแข็งแกร่ง และตัวโซ่สามารถให้ตัวได้ดี ดังนั่นผู้ ขับขี่จึงสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจ เหมาะสมกับรถที่วิ่งบนถนนและรถ off road ตั่งแต่ 300 cc – 1,000 cc

฿ 3,890 ฿ 3,890
New

DI04111

DID VX Series เป็นโซ่ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้ X-Ring® มีแรงเสียดทานตํ่า มีความแข็งแกร่ง และตัวโซ่สามารถให้ตัวได้ดี ดังนั่นผู้ ขับขี่จึงสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจ เหมาะสมกับรถที่วิ่งบนถนนและรถ off road ตั่งแต่ 300 cc – 800 cc

฿ 3,490 ฿ 3,490
New

DT65111

ด้วยเทคโนโลยีเอ็กซ์ริง (X-ring) ทําให้สามารถส่งกําลังและอัตราเร่งได้ ดีเยี่ยม มีแรงเสียดทานที่น้อยกว่าโอริง (O-ring) การลื่นไหลดี และสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าโซ่รุ่นทั่วไป ตั้งแต่ 150 cc – 900 cc

฿ 2,990 ฿ 2,990

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DT07314

ด้วยเทคโนโลยีเอ็กซ์ริง (X-ring) ทําให้สามารถส่งกําลังและอัตราเร่งได้ดีเยี่ยม มีแรงเสียดทานที่น้อยกว่าโอริง (O-ring) การลื่นไหลดี และสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าโซ่รุ่นทั่วไป ตั้งแต่ 150 cc – 800 cc

฿ 2,990 ฿ 2,990

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DT65211

DID V-Series เทคโนโลยีอันทันสมัย มีความเหมาะสมกับรถที่วิ่งบนถนนและรถ Off road ตั้งแต่ 150 cc – 800 cc

฿ 2,190 ฿ 2,190

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DT07411

DID V-Series เทคโนโลยีอันทันสมัย มีความเหมาะสมกับรถที่วิ่งบนถนนและรถ Off road ตั้งแต่ 150 cc – 650 cc

฿ 1,790 ฿ 1,790

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DT63171

DID 428 ทีริง (T-ring) ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ตัวลูกยางสามารถให้ตัวได้ดี ซึ่งทําให้กักเก็บนํ้ามันและยืดอายุโซ่ได้ดี

฿ 1,000 ฿ 1,000

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)