ขาจับปั้มเบรค RSV

New

RSV-X-MAX-หูชิด

ใส่กับปั้ม หูชิด , 4 พอตซิ่ง จานเดิม

฿ 1,500 ฿ 1,500
New

RSV-X-MAX-M4-100

ใส่กับปั้ม M4 , M50 ขนาด100mm จานเดิม

฿ 1,800 ฿ 1,800
New

RSV-FORZA-350

ใส่กับปั้มปักข้าง หรือ ด้วง จับล่าง

฿ 2,500 ฿ 2,500
New

RSV-X-MAX

ใส่กับปั้มปักข้าง หรือ ด้วง

฿ 3,000 ฿ 3,000
New

RSV-CB-CBR650

ใส่กับปั้มปักข้าง หรือ ด้วง

฿ 3,000 ฿ 3,000
New

RSV-X-ADV750

ใส่กับปั้มปักข้าง หรือ ด้วง

฿ 4,000 ฿ 4,000
New

RSV-FORZA 18-20

ใส่กับปั้มปักข้าง หรือ ด้วง

฿ 2,300 ฿ 2,300
New

RSV-R6-18-19

ใส่กับปั้มปักข้าง หรือ ด้วง

฿ 3,500 ฿ 3,500
New

RSV-R1

ใส่กับปั้มปักข้าง หรือ ด้วง

฿ 3,000 ฿ 3,000