PIRELLI SUPERSPORT

ใช้ EPT เทคโนโลยีของพิเรลลี่ที่สร้างชื่อให้ DIABLO SUPERCORSA ..

ยางสปอร์ตถนนตัวล่าสุดผสมผสานเทคโนโลยี EPT และ MUTI COMPOUND

สุดยอดของยาง Supersport เทคโนโลยีล่าสุดของ Pirelli ปี 2016

ลายดอกยางที่เป็นเอกลักษณ์และเทคโนโลยีของยางถนนที่มีประสิทธิภาพสูง