Dynavolt Maintenance Free Battery

Maintenance Free Battery หรือที่เรียกกันว่าแบตแห้ง คือแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องเช็ค-เติมน้ำกลั่น

เป็นแบตเตอรี่ที่หลังจากประกอบ(เติมน้ำกรดที่ให้มา)แล้ว ก็จะซีล(ปิดผนึกสนิท) ไม่มีฝาหรือช่องเติมน้ำกลั่น 

New

DTX14L-BS

DYNAVOLT: Power Your Life *แบตเตอรี่ แบบแยกน้ำกรด Mentenance Free (แบตแห้ง) **ใช้แทน YTX14L-BS

฿ 2,600 ฿ 2,600
New

DT7B-BS-C

DYNAVOLT: Power Your Life *แบตเตอรี่ แบบแยกน้ำกรด Mentenance Free (แบตแห้ง) **ใช้แทน YTX7L-BS

฿ 1,500 ฿ 1,500
New

DTX7L-BS

DYNAVOLT: Power Your Life *แบตเตอรี่ แบบแยกน้ำกรด Mentenance Free (แบตแห้ง) **ใช้แทน YTX7L-BS

฿ 1,450 ฿ 1,450
New

DTX14-BS

DYNAVOLT: Power Your Life *แบตเตอรี่ แบบแยกน้ำกรด Mentenance Free (แบตแห้ง) **ใช้แทน YTX14-BS

฿ 2,600 ฿ 2,600
New

DT12B-BS-C

DYNAVOLT: Power Your Life *แบตเตอรี่ แบบแยกน้ำกรด Mentenance Free (แบตแห้ง) **ใช้แทน YT12B-BS

฿ 2,200 ฿ 2,200
New

DTX12A-BS-C

DYNAVOLT: Power Your Life *แบตเตอรี่ แบบแยกน้ำกรด Mentenance Free (แบตแห้ง) **ใช้แทน YT12A-BS

฿ 2,100 ฿ 2,100
New

DTZ12-BS

DYNAVOLT: Power Your Life *แบตเตอรี่ แบบแยกน้ำกรด Mentenance Free (แบตแห้ง) **ใช้แทน YTX12-BS

฿ 2,300 ฿ 2,300
New

DTZ10-BS-C

DYNAVOLT: Power Your Life *แบตเตอรี่ แบบแยกน้ำกรด Mentenance Free (แบตแห้ง) **ใช้แทน YTZ10S

฿ 1,900 ฿ 1,900
New

DTZ7S-BS

DYNAVOLT: Power Your Life *แบตเตอรี่ แบบแยกน้ำกรด Mentenance Free (แบตแห้ง) **ใช้แทน YTZ6V, YTX7L-BS, YTZ7S

฿ 1,500 ฿ 1,500
New

DTX9-BS

DYNAVOLT: Power Your Life *แบตเตอรี่ แบบแยกน้ำกรด Mentenance Free (แบตแห้ง) **ใช้แทน YTX9-BS

฿ 1,900 ฿ 1,900