Pirelli DIABLO SUPERCORSA SP V3 : 120/70ZR17+200/60ZR17

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 28126 + 28127

ยางเทพสายฟ้าองค์ใหม่สำหรับ SUPERBIKER

Share

Share

ไซส์ยางหลังใหม่200/60ZR17กว้างกว่าไซส์เดิม200/55ZR17อยู่9มิลลิเมตร
และมีเส้นรอบวงสูงกว่าเดิม 16 มิลลิเมตร

ส่งผลให้ยางมีพื้นที่ในการยึดเกาะมากขึ้นเวลาเข้าโค้ง
องศาในการเอนรถก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

ส่วนในยางหน้าซึ่งเป็นไซส์เดิมจะมีความกว้างมากขึ้น 2 มิลลิเมตร
เพื่อรับกับยางหลังขณะเข้าโค้ง

ยางหน้าจะเป็นคอมปาวด์เดี่ยวที่ใช้เนื้อยางที่สามารถ
วอร์มอัพได้เร็วและยึดเกาะได้ในทุกสถานะการ
ในยางหลังนั้นจะแบ่งเป็น 2 คอมปาวด์ตรงกลาง
ของยางจะเป็นส่วนผสมคาร์บอนแบล็คพิเศษยืดอายุการใช้งาน

ผนวกกับเทคโนโลยีของ Pirelli ที่ช่วยทำให้ยางสามารถ
วอร์มอัพได้ทั่วถึงมากขึ้น ด้านข้างของยางจะเป็นเนื้อ
ยางเดียวกับยาง slick DIABLO SUPERBIKE SC2 ซึ่ง
ทำให้เข้าโค้งได้มั่นใจมากขึ้นในทุกโค้งถนน

"DIABLO SUPERCORSAไม่ใช่แค่ยางแต่มันคืออุปกรณ์เสริมสมรรถนะรถ"

120/70ZR17 (58W)TL SP DSC3-F

200/60ZR17 (80W)TL SP DSC3-R

*ออกแบบเพื่อใส่กับล้อหน้ากว้า6"(ยางติดรถขนาด190/50, 190/55, 200/55)
**ควรทดสเตอร์หลังทดแทนเส้นรอบวงยางที่มากขึ้น (หากยางติดรถมาเป็นขนาด190/50, 190/55)

Pirelli DIABLO SUPERCORSA SP V3 บน Ducati Panigale V4