REPSOL MOTO SCOOTER 4T 5W40

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : RP164L51

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับสกู๊ตเตอร์ ให้การปกป้องและสมรรถนะสูงสุดในเมืองที่ต้องชลอจอดและเร่งเครื่องบ่อยมาก

Share

Share

API SL,JASO T903:2011 MA2


น้ำมันหล่อลื่นสำหรับสกู๊ตเตอร์  4จังหวะที่ให้การปกป้องและสมรรถนะสูงสุดในทุกสภาวะอุณหภูมิและการใช้งานเช่นในเมืองที่ต้องชลอจอดและเร่งเครื่องบ่อยมาก