Motul 4T 5100 10W40 ปริมาณ 1 ลิตร (กึ่งสังเคราะห์ผสม Ester Base)

Motul 5100 10W40 น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ด้วยส่วนผสมของ Ester ที่ทำให้ฟิล์มน้ำมันแข็งแรงเป็นพิเศษ ไม่สูญเสียคุณสมบัติความหนืดแม้อุณภูมิที่สูง ทำให้เป็นจุดเด่นที่มีคะแนนนำน้ำมันเครื่องตัวอื่นๆอยู่หลายคะแนนทีเดียว