Pirelli NIGHT DRAGON : 120/70ZR19 + 150/70B18

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 18148 + 17729

ยางครู๊ซเซอร์ที่ให้ สมรรถนะการยึดเกาะและอารมณ์เร้าใจ ขี่สนุกตามแบบฉบับพิเรลลี่

Share

Share

Pirelli NIGHT DRAGON

120/70ZR19 60W TL F

150/70B18 76H TL R

เพิ่มหน้าสัมผัสระหว่างยางและพื้นถนนในแนวขวางมากขึ้น

 สื่อมวลชนสายไรเดอร์ร่วมทดสอบยาง Night Dragon