MOTOREX FOUR STROKE 10W40

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 306241.

น้ำมันเครื่อง MOTOREX 4 Stroke 10W40 semi-synthetic

Share

Share

MOTOREX 4 Stroke 10W40

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ สำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ผสมสารหล่อลื่นเครื่องยนต์ เพื่อการปกป้องห้องเกียร์และคลัช ทนทานการสึกหรอของเครื่องยนต์ และทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูง