GULF POWER TRAC 4T 10W40

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : B1GM-000010FS

น้ำมันเครื่อง GULF POWER TRAC 4T 10W40 เป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ แต่คุณภาพเทียบเคียงสังเคราะห์ เหมาะกับรถจักรยานยนต์ทั่วไป และ รถบิ๊กไบค์

Share

Share

เป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi-Synthetic) ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นจากการเลือกใช้น้ำมันพื้นฐาน (Base Oil) คุณภาพดีมาผลิตและใส่สารเพิ่มคุณภาพ (Additive) ที่เป็นสูตรเฉพาะของ Gulf เพื่อตอบสนองการใช้งานรถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ทำให้การเปลี่ยนเกียร์เต็มไปด้วยความนุ่มนวลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้งาน
มาตรฐาน : SAE 10W-4 API SL JASO MA2