ตรวจสอบสถานะพัสดุ | TRACK CODE

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
บุญญฤทธิ์ หนชัย PTP3000053007 Kerry-ems Jun 29, 2019 062019000003
อิสระ กัญญะลา HPPS000197237 Kerry-ems Feb 23, 2019 09:45 022019000004
Thapanaphat PICKN00000373 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 28, 2019 012019000005
ชื่อลูกค้า : บุญญฤทธิ์ หนชัย
Tracking number : PTP3000053007
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000003
ชื่อลูกค้า : อิสระ กัญญะลา
Tracking number : HPPS000197237
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 23, 2019 09:45
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000004
ชื่อลูกค้า : Thapanaphat
Tracking number : PICKN00000373
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000005