My Cart

ตะกร้าสินค้า

วิธีการติดตามสถานะสินค้า

1. ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าที่สั่งซื้อได้โดยเข้าที่หัวข้อข้อมูลของฉัน

2. เข้าหัวข้อคำสั่งซื้อเพื่อดูเลขรายการสั่งซื้อและประวัติการสั่งซื้อทั้งหมด

3. เลือกดูคำสั่งซื้อตามลำดับ โดยจะมีหมายเลขรายการสั่งซื้อและรายละเอียดสินค้าของลูกค้า

4. เข้าเมนู TRACK ORDER

5. กรอกเลขรายการสั่งซื้อและอีเมลจากนั้นกดปุ่มติดตาม

6. จะพบสถานะของการสั่งซื้อและรายละเอียดต่างๆ